O nas

W Fundacji

Wspieramy twórczość artystyczną we wszystkich jej twórczych postaciach.

Wspieramy inicjatywy kulturalne oraz służące ochronie dziedzictwa kulturowego.

Finansujemy przedsięwzięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Pracujemy profesjonalnie i kreatywnie.